POSTER

- kliknutím je možné prezerať poster v plnej veľkosti -

Na tomto mieste si môžete dôkladne pozrieť konkrétne prvky tejto ideovej štúdie.

Máte možnosť:

Pod každým návrhom DISKUTOVAŤ, pripomienkovať a vylepšovať jednotlivé návrhy: Pod každou intervenciou aj pod komplexným info, je otvorená možnosť diskutovať a to aj pre nezaregistrovaných návštevníkov ("no comments yet. Be the first" -> "reply as" -> "Návštevník" -> systém si od Vás vypýta meno, priezvisko, email). 
OBODOVAŤ (1-5bodov) kvalitu jednotlivých intervencií. Hlasovať za tie intervecnie, ktoré považujete za najlepšie. 
Vaše námety a hlasy poslúžia ako poradný orgán pri deliberatívnom rozhodovaní, ktoré sa uskutoční začiatkom júna 2013 a na ktorom sa spomedzi všetkých 3 ideových štúdií stanovia konsenzom prioritné intervencie, ktoré budeme chcieť zrealizovať.

. .

HLASUJTE a OHODNOĎTE JEDNOTLIVÉ INTERVENCIE:

Ako zastaviť prúdiaci tok: Dunaj, električky, bežcov a cyklistov, ktorí sa v rýchlosti pohybu mostu vyhýbajú?

Základným kameňom navrhovaných intervencií je jednoduchý prvok, ktorý sa pod mostom v rôznych formách často opakuje: kocka. Kocka nám ponúka neobmedzené možnosti. Je ako základná častica stavebnice, ktorú vo forme intervencií rozhádžeme pod most. Všetky navrhované intervencie vychádzajú z jej jednoduchého tvaru. Ich funkcie, vzhľad, veľkosť a materiál sú rôznorodé avšak všetky začínajú a končia pri spoločnom tvare.

Prečo kocka?

Kocka chápaná ako statický element v dynamickom procese a primárne slúži ako symbol uzatvorenia a stability. Súčasne je chápaná ako hra v priestore a vytvára tak ihrisko/stavebnicu pod mostom. Tvar kocky slúži aj ako kontrast k tranzitným líniám dopravy: mostu, cyklotrás, ciest a Dunaja. Svojou jednoduchosťou a netradičným umiestnením upúta aj z diaľky.

Prečo práve pod mostom Lafranconi?

V priestore pod mostom sú umiestnené červené štvorce, ktoré kričia a pútajú pozornosť. Túto myšlienku sme rozvinuli a pretavili do viacrozmerného tvaru kocky.

Pre koho sú kocky určené?

Kocky sú určené pre subkultúry, ktoré sa pod mostom stretávajú, prevažne pre mladých ľudí bažiacich po pouličnom športe. Sekundárne slúžia ako pútače pozornosti, dôvod zastaviť sa pre okoloidúcich (bežcov a cyklistov). Slúžia ako mobiliáre na oddych/relax, prípadne rozvoj fyzických schopností.

Aké pozitíva prináša kocka?

 • jednoduchosť

 • kontinuálnosť

 • hravosť

 • ekonomická nenáročnosť

 • uchopiteľnosť

 • jedinečnosť

 • zapamätateľnosť

 • všestrannosť

 • rozvoj kreativity

 • sebarealizácia jednotlivcov/skupín

 • variabilnosť

 • estetická hodnota

 • zrozumiteľnosť


Funkcie kociek v zóne...čo všetko sa dá z kocky postaviť alebo vyskladať?

Kocky rozhodené pod mostom budú slúžiť presne na ten účel aký si vyberú ľudia. Preto sú variabilné: rozložiteľné. Dávajú možnosť výberu a slobody, kreativite sa medze nekladú.

 • Šport – prekážky, lezecké stĺpy, workout kocky, parkour kocky

 • Relax a kultúra – sedenie, pódium, tribúna, kaskádové sedenie pri Dunaji

 • Edukácia, Informácia – zelená kocka, bludisko

 • Umenie - Kocka slávy /grafity, open-air galéria

 • Osvetlenie, bezpečnosť- svietiace kocky

Iné funkcie v zóne...

Do územia bude v rámci členenia vykonaný minimálny zásah.

 • Parkovanie (čiastočné obmedzenie parkoviska)

 • Dopravný uzol – cyklisti, peší, statická doprava

 • WC

 • prameň pitnej vody

 • servis pre bicykle a skateboardy

Formy kociek

 • 3 typy: plná, prázdna, rozložiteľná

 • Pohyblivosť: statická, pohyblivá

 • niekoľko veľkostí

 • kocky s nainštalovanými prekážkami

Jednoduchý marketing

Predstavte si, že kráčate po starom meste a z zrazu narazíte na zatúlanú kocku. Farebnú, popísanú, ideálnu na sedenie...Odkiaľ sa tá kocka vzala? Prečo tu je? Odpoveď je napísaná priamo na nej: som LAF:KOcka z ihriska pod mostom Lafranconi.

Stavíme sa, že keď pôjdete najbližšie električkou či autobusom pod mostom Lafranconi všimnete si ďalšie kocky. Ľudia na nich budú sedieť, odpočívať, chalani po nich budú skákať na bicykloch alebo sprejmi tvoriť veľdiela grafiťáckeho umenia. Kapely budú hrať na pódiách z kociek a ľudia, aby na ne lepšie videli, budú sedieť na tribúnach vyskladaných z kociek.

Aká je hudba budúcnosti?

Komerčné aktivity, ktoré je možné realizovať prinesú finančnú sebestačnosť života pod mostom a vytvoria autonómnu zónu Lafranconi. Zóna si bude žiť svoj vlastný pouličný život. Spojí komunity mladých a húževnatých ľudí, ktorí si tak nájdu svoje miesto pre sebarealizáciu.

Príklady komerčných aktivít:

 • Bývanie v kocke a medzi kockami/alternatívna forma bývania

 • Plávajúci bar na vode

 • Originálna lanovka na vode

 • Nový vstup do Botanickej záhrady od mosta Lafranconi

 

 

lektori: 

Tomáš Žáček - Nice Architects
Soňa Pohlová - Nice Architects
Roman Janata - Nice Architects
 

autori:

Viliam Strajňak - FA STU
Tomáš Pohanič - FA STU
Michal Romanec - FA STU
Katarína Zalánová - FA STU
Kristína Hergottová - ÚM STU
Juraj Čerešňák - ÚM STU
Marek Dinka - ÚM STU
Martina Adamovská - ZaKA SPU
Marta Halušková - FMFaI UK
 

 

Základnou myšlienkou intervencií je :upcycling:, ako vyššia forma recyklácie. Využitím materiálov a existujúcich hmôt, ktoré sú v blízkosti mosta a pod ním sa zlepší kvalita  a ekologická hodnota tohto územia. Zvýraznením botanickej záhrady a podporou subkultúr sa upevní identita územia a pozdvihne úroveň pouličného života pod mostom.

Snahou je nenásilné zasiahnutie do priestoru pod mostom a v jeho okolí  jednoduchým, variabilným a opakujúcim sa prvkom. Tento prvok má slúžiť ako forma upútania okoloidúceho, dôvod prečo spomaliť, či dokonca zastaviť. Úmyslom nie je meniť identitu miesta (často vnímanú negatívne), dôležité je definovať jednoduchý element, ktorý bude slúžiť ako spájajúci, nosný prvok zóny Lafranconi. Tento prvok bude slúžiť ako pridaná hodnota. Súčasný život pod mostom sa nezmení, ale badateľne skvalitní.

Vzhľadom k faktu, že majetko-právne vzťahy územia nie sú vyjasnené, navrhované intervencie sú dočasné, pričom ich stála inštalácia je jednoducho realizovateľná s možnosťou dlhodobého - stáleho osadenia.

 

 

Návrhy na konkrétne intervencie a vždy možnosť diskusie k nim:

intervencia 1 - Hall of fame intervencia 1 - Hall of fame

 

LAF:Kocka slávy

- slúžiaca na prezentáciu diel tých najlepších grafiťákov v meste. Dočasná konštrukcia v tvare kocky prekrývajúca trafostanicu.

 

 

 

 

 

Komentáre

Intervecnia 2 - Kocka Intervecnia 2 - Kocka

Meeting point

- veľká kocka viditeľná z diaľky, slúžiaca ako symbol kociek pri LAF:KU. Pohyblivé kocky voľne rozmiestnené na tráve slúžia ako stoličky/lavičky, na ktorých okoloidúci môžu pohodlne relaxovaťa podľa potreby si ich premiestniť.

 

 

 

Intervencia 3 - Stena Intervencia 3 - Stena

 

Lezecká stena

-lezecké steny umiestnené na konštrukciách okolo stĺpov pod mostom.

 

 

 

 

 

Komentáre

Intervencia 4 - Skate Intervencia 4 - Skate

SKATE & BIKE 

- prekážkové (ukotvené) LAF:KOcky určené pre bikerov a skaterov.

 

 

 

 

 

 

Intervencia 5 - piliere a svetlo Intervencia 5 - piliere a svetlo

 

Hra s farbami

- na stĺpoch a na zemi. Obohatenie šedej, betónovej plochy o farbu a zaujímavý lom svetla cez kocku – odraz na zemi

 

 

 

 

Intervencia 6 - molo Intervencia 6 - molo

Prístup k Dunaju

- kaskádové sedenie slúžiace aj ako pohodlný prístup k vode a na plávajúce mólo. 

 

 

 

 

 

 

Intervencia 8 - variabilita kocky - parkour Intervencia 8 - variabilita kocky - parkour

Komentáre

intervencia 9 - variabilita kocky - bar a sedenie intervencia 9 - variabilita kocky - bar a sedenie

Intervencia 9 - variabilita kocky - kultúra, umenie Intervencia 9 - variabilita kocky - kultúra, umenie