- po kliknutí môžete prezerať poster v plnej veľkosti -

INFO O STRANKE INFO O STRANKE

Na tomto mieste si môžete dôkladne pozrieť konkrétne prvky tejto ideovej štúdie.

Máte možnosť:

Pod každým návrhom DISKUTOVAŤ, pripomienkovať a vylepšovať jednotlivé návrhy: Pod každou intervenciou aj pod komplexným info, je otvorená možnosť diskutovať a to aj pre nezaregistrovaných návštevníkov ("no comments yet. Be the first" -> "reply as" -> "Návštevník" -> systém si od Vás vypýta meno, priezvisko, email). 
OBODOVAŤ (1-5bodov) kvalitu jednotlivých intervencií. Hlasovať za tie intervecnie, ktoré považujete za najlepšie. 
Vaše námety a hlasy poslúžia ako poradný orgán pri deliberatívnom rozhodovaní, ktoré sa uskutoční začiatkom júna 2013 a na ktorom sa spomedzi všetkých 3 ideových štúdií stanovia konsenzom prioritné intervencie, ktoré budeme chcieť zrealizovať.

. .

HLASUJTE a OHODNOĎTE JEDNOTLIVÉ INTERVENCIE:

tu: tu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lektori:

Ing. arch. Elena Šoltésová, Msc - FA STU
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. - ÚU STU, REMIX
autori:
Ivana Michalcová
Mária Šimková
Kristián Tahy
Marián Ján
Jakub Lipták

 

Hrana je geometricky definovaná ako úsečka, tvorená prienikom dvoch susedných stien mnohostena. V prenesenom význame pre nás predstavuje miesto, kde sa pretínajú a spájajú rôzne záujmy, aktivity a subkultúry. Návrh dopĺňa a rozširuje prítomné aktivity o alternatívne športy, ako aj o street-artovú komunitu, kultúrne vystúpenia a iné typy umenia.

Most chápeme nielen ako prepojenie dvoch brehov, ale aj ako prepojenie centra mesta s oblasťou Karloveského ramena. Územie pri Moste Lafranconi vnímame ako miesto, kde sa dajú prekročiť bariéry a prekonať predsudky a zároveň ako priestor pre diskusiu, upevnenie spoločných záujmov a pochopenie iných pohľadov. Prienikom cyklotrás, peších komunikácii a aktivít, vzniká uzol, ktorý v našom návrhu charakterizuje Veža - vertikálna dominanta okolia.

Koncept návrhu:

- je inšpirovaný tvarmi a materiálmi samotného prostredia, je kontextuálny

- vychádza z identity miesta

- efektívne využíva voľné priestory pod mostom (nenarúša fungujúcu dopravu)

- je nízkonákladový

- je jednoznačne identifikovateľný

 

mapa: kontext územia                                                                                                                     

 

mapa: návrh štúdie Na Hrane

 

 

mapa: návrh štúdie Na hrane

Návrhy na konkrétne intervencie a vždy možnosť diskusie k nim:

Intervencia 1 - Bikepark, parkovisko Intervencia 1 - Bikepark, parkovisko


Koncept a situovanie parku pre bicyklistov a parkoviska sme sa rozhodli posadiť do prednej časti podmostia. Pridaním niekoľkých jazdných prekážok a vďaka vhodnému sklonu terénu tu vieme vytvoriť ideálne podmienky pre bikepark. Pre parkovisko zostáva stále dostatočná plocha na hornej rampe.

Komentáre

Intervencia 2 a 3 - pódium a tribúna Intervencia 2 a 3 - pódium a tribúna

 

 

Pódium a tribúna v našom koncepte tvorí akúsi dominantu priestoru, odkazujúc na atmosféru antického amfiteátra. Ponúkame multifunkčnú platformu, ktorá môže slúžiť pre divadlo, kino, koncerty, eventy alebo len na posedenie a oddýchnutie si v horúcom lete. Projektor je možné priviezť v automobile, premietať priamo z auta z plochy nad tribúnou a film tak možno sledovať zároveň z oboch strán plátna. Vďaka konštrukcii tvorenej z paliet a dosiek je pódium realizovateľné aj pri nízkych vstupných nákladoch. Ide o modulový typ stavania, ponúkajúci variabilnosť.

pódium, možnosti využitia pódium, možnosti využitia

 

 

Komentáre

Intervencia 4 - plošiny pre inštalácie Intervencia 4 - plošiny pre inštalácie

 

 

Socha, ktorá bude sedieť s Vami

Vytvorili sme podstavce určené pre rôzne inštalácie. Na nich môžu byť umiestnené objekty a umelecké diela vytvorené prevažne bratislavskými umelcami, ale aj samotnou verejnosťou. Sme presvedčení, že takto umiestnené inštalácie umožnia priamy kontakt človeka s všadeprítomným umením. 

Intervencia 5 - skatepark Intervencia 5 - skatepark

 

Neodmysliteľnou súčasťou priestoru je skatepark. Reagujeme tak na potreby mladých, ktorým chýba dobrý a krytý areál. Uvažujeme aj nad mobilnosťou prekážok, vďaka čomu by sa tento priestor mohol využívať napr. ako tančiareň alebo miesto na cvičenie.

 

 

Intervencia 6 - parkourové prekážky Intervencia 6 - parkourové prekážky

PARKOUR

Pre všetkých, ktorí ešte netušia čo to je, rovnako ako aj pre tých ktorí sa mu už naplno venujú, ponúkame súbor jednoduchých prekážok. Vytvárame možnosť pre rôzne skoky, preskoky, lezenie a iné akrobatické kúsky. Tvarovo vychádzame z blokovitosti mosta. Používame časti betónových stien a rampy. Prekážky sme umiestnili do priestoru, ktorý si prirodzene určili užívatelia. Plocha je vysypaná jemným štrkom.

 

Intervencia 7 - dažďová záhrada Intervencia 7 - dažďová záhrada

 

Rastliny s kolísavou vodnou hladinou, zmes skál, štrku a divoká svieža fauna... Predstavujeme Vám sebestačnú dažďovú záhradu. V mieste, kde ústi zabudnutý a zatrúbnený potok Vydrica môže vyrásť nová a netradičná vegetácia. 

Intervencia 8 - vchod do Botanickej záhrady Intervencia 8 - vchod do Botanickej záhrady

 

Nový vstup viac priblíži Botanickú záhradu okoloidúcim. Vznikol v mieste, kde nadväzujú aktuálne komunikácie areálu na náš koncept uzla. Oplotenie pred areálom si predstavujeme viac prekryté zeleňou. Plynule by tým prenikla do priestoru medzi cestou a plotom a vytvorila príjemné pozadie napr. pre posedenie v tráve. 

Intervencia 9 - pamätník grófovi Lanfranconimu Intervencia 9 - pamätník grófovi Lanfranconimu

 

Viete kto bol Lanfranconi? Myslíte si, že by si zaslúžil pamätník? Tak v tom prípade Vám ponúkame návrh.

Grazioso Enea Lanfranconi

* 1850 Peglio, Taliansko
† 1895 Bratislava
 
Bol to taliansky inžinier a vynálezca. Do Bratislavy prišiel v roku 1870 po štúdiách v Miláne.
Vynašiel samočinnú vykladaciu rampu, ktorou vzbudil veľkú pozornosť a vynález bol
patentovaný vo väčšine európskych krajín a v Amerike. (Známy bol aj ako archeológ,
snažil sa nájsť hrob kráľa Arpáda a argumentoval, že bol pochovaný na Tureckom vŕšku
pri obci Deutsch Altenburg.) Bol zakladajúcim členom Uhorskej historickej spoločnosti,
zbieral výtvarné diela, medirtiny a historické mapy. Napísal niekoľko vedeckých prác o
regulácii Dunaja a povodiach, zaoberal sa aj ochranou pred povodňami. Miestom jeho
pobytu v Bratislave bol údajne ten úsek dunajského brehu, ktorý neskôr Bratislavčania
pomenovali „Lafranconi". Tu mal vilu a rozľahlý park, ktorý zaberal celú dnešnú FTVŠ
a botanickú záhradu. Lanfranconi bol tiež majiteľom bratislavského kamenárskeho
podniku, ktorý na objednávku mesta spevnil dunajské brehy. Okrem toho mal
Lanfranconi v Bratislave palác, ktorý dodnes stojí na Námestí Ľ. Štúra a dnes v ňom sídli
Ministerstvo životného prostredia. Život ukončil samovraždou.
 
Lanfranconiho skomolené meno (Lafranconi) nesie aj Internát Lafranconi (1927 – 1933)
a Most Lafranconi (1985 – 1991), krátko nazývaný aj Most mládeže.

Intervencia 10 - lezecká stena Intervencia 10 - lezecká stena

Lezeckú stenu sme vytvorili zámerne ako pomyselný pútač. Uvidíte ju už z diaľky, či už z lode alebo z auta. Kto vylezie až na vrchol, toho čaká za odmenu výhľad z výšky väčšej ako je výška mosta. Nosným systémom je lodný kontajner. V jeho vnútornej časti je možné uschovať náradie a pomôcky pre prevádzku všetkých intervencií ako aj wifi vysielač, ktorý vytiahne ľudí von do prírody. Na vrchol plánujeme umiestniť sochu "bežca s červenou kravatou", ktorá môže byť graficky dotvorená jedným alebo viacerými graffiti umelcami. Ide o vystupňovanie myšlienky plošín pre inštalácie. Symbolizuje vyvrcholenie intervencií, vertikálnu dominantu a identitu. 

Intervencia 11 - prístup k Dunaju Intervencia 11 - prístup k Dunaju

Výhľad na Pečniansky les je unikátny. Možnosť posedieť si, prípadne sa opáliť a zrelaxovať je žiadaná. V tomto mieste navrhujeme vybudovať nový úsek nábrežia, ktorý tvarovo nadväzuje na geometriu územia. Vytvorili sme kaskádové schody vedúce až k rieke. V mieste vrcholu končí travertínové zábradlie, ktoré má vysokú estetickú a historickú hodnotu. 

Intervencia 12 - zelený mobiliár Intervencia 12 - zelený mobiliár

Ako kontrast k hranám mosta sme vytvorili mobiliár oblých tvarov. Inšpirovali sme sa predovšetkým Dunajom a jeho vlnami. Zámerne sme zvolili zatrávnené prevedenie, ktoré nijakým spôsobom nenarúša a ani neuberá z už existujúcej zelenej plochy, pôsobí ako jej prirodzená súčasť. Pre jednoduchú údržbu tohto mobiliáru sme vybrali úžitkový trávnik, nenáročný na starostlivosť. Objekty sú určené na sedenie alebo ležanie a deti ich určite radi využijú ako preliezky.