Priestor pod mostom Lafranconi môže byť...

je priestor pre inšpiráciu. Budeme sa snažiť ukladať sem inšpiratívny materiál, odkazy na zaujímavé projekty, fotky a videá, ktoré môžu pomôcť posunúť uhol pohľadu na priestory ako je Lafranconi a zmeniť zaužívané stereotypy vnímania.