Vyhodnotenie dotaznika z 18.4.2013 Vyhodnotenie dotaznika z 18.4.2013

Prostr.nasledujuceho odkazu si mozete stiahnut doteraz zozbierane vstupy od verejnosti z dotaznikoveho prieskumu:

https://azl.utopia.sk/liferay/documents/2320123/2334127/Vyhodnotenie%20Dotaznika%20AZL.pdf?version=1.0&t=1366319437667


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

/*otázky dotaníka zamerané na využívanosť územia - vytvorené Ing. Ivana Pasečná, PhD., Ing. Peter Pasečný, MosArt/.