Zadanie a čo vás čaká

Ciele sme si dali dva:
1. Vymyslieť a navrhnúť celkovu koncepciu uzemia
2. Navrhnúť intervenciu, ktora pomôže už dnes skvalitniť priestor
Intervenciu chceme v lete s tímom dobrovoľníkov realizovať.

Program:

ŠTVRTOK 18.4.
13:40-14:00 Registrácia účastníkov
14.00-14:20
Úvod, Harmonogram
14: 20-15:00
Predstavenie účastníkov a lektorov
15:15-16:35
Blok prednášok 4x20 min.
Výstupy analýz, čo doteraz vieme-Lukáš Bulko
Pedal o.z. a ich aktivity-Dušan Chudík
Graffiti-Fero Radačovský, Roman Tóth
UK o ich pozemkoch-Rostislav Matoušek z FTVŠ 16:35-17:35 Obhliadka územia
17:35-18:20
Výmena informácií a prezentácia čo sme zistili 18:20-19:00 Večera
19:00
Infokafé
Po večeri čas na otázky a odpovede, rozhovory s prednášajúcimi a lektormi
 
PIATOK 19.4.
9:30-10:30
Blok prednášok 3x 20 min.
Filozofia mesta-Peťo Michalík
Kontinuita nábrežia Dunaja – Elena Šoltésová
Hřište z Brna
10.30-11:00
Diskusia a rozdelenie do tímov
11:00-13:00
Práca v tímoch 13:00-14:00 Obed
14:00-18:00
Práca v tímoch
18:00-19:00
Blok predášok 2x20 min., diskusia 20 min. 
Identita a bezpečnosť-Ivana Pasečná 
Intervencie-Katka Boháčová
19:00-19:30
Večera
19:30
Práca v tímoch
 
SOBOTA 20.4.
9:30-13:00 Práca v tímoch
13:00-14:00
Obed
14:00-19:00
Práca v tímoch
19.00
MECHECHE: Opekačka, grilovačka
 
NEDEĽA 21.4
9:30-12:00
Práca v tímoch
12.00-13.00
Obed
13:00-15:00
Práca v tímoch
15.00
Prezentácia jednotlivých tímov medzi sebou
 
ŠTVRTOK 25.4.
18.00
Verejná prezentácia prác: Študenti prezentujú verejnosti svoje projekty
 
 
 VÝSLEDKY WORKSHOPU V PODOBE IDEOVÝCH ŠTÚDII

Výsledkom 4dňového snaženia študentov, lektorov a koordinátorov sú nasledujúce tri ideové štúdie priestoru pri moste Lafranconi. Vypracované návrhy vychádzali z bezprostrednej analýzy územia, z prieskumu verejnej mienky a úživania tohto priestoru verejnosťou, z dialógov so subkultúrami, z dostupne známych majetkovo-právnych súvislostí a v zmysle ideálov participatívneho plánovania.

Návrhy boli verejne prezentované na Verejnej prezentácii v Lodenici UK, a následne sú prezentované na rôznych podujatiach a eventoch AZL alebo ako súčasť iných akcií.

Cieľom je na základe spätnej väzby z verejnosti dospieť k formulovaní JEDNÉHO konečného ideového návrhu, ktorý sa s pomocou dobrovoľníkov, partnerov a sponzorov pokúsiem v lete uskutočniť.

jednotlivé ideové štúdie sa nachádzajú v sekcii "Burza nápadov" alebo môžeťe jednoducho kliknúť na konkrétny obrázok štúdie hore :)

      - workshop fotoalbum -            - verejna prezentacia album-

              

Priestor pod mostom Lafranconi prejde zmenou, aká to bude?

Prihlásenie sa na Ideový interdisciplinárny workshop je najpriamejšia a najefektívnejšia cesta, ako priložiť ruku k dielu a ovplyvniť budúcu podobu a identitu priestoru. Na workshope budú študenti spoločne v malých skupinkách vytvárať návrhy, ktoré by mali predstavovať optimálne riešenia ďalej rozvíjajúce tento priestor.

 

Termín: 18.-21.4.2013

Miesto: Lodenica UK pri Botanickej záhrade a moste Lafranconi

Ak chceš zažiť plánovanie rôznych variánt premeny priestoru pod mostom Lafranconi, pošli prihlášku na az.lafranconi@gmail.com.

(pozn.Prihlásenie sa na udalosť na Facebooku nie je záväzná prihláška)

Kontext

Autonómna zóna Lafranconi je iniciatíva študentov a absolventov UK a STU, a zároveň jedným zo schválených projektov Participatívneho rozpočtu mesta Bratislava pre rok 2013. Cieľom projektu je (nielen) obohatenie kultúrneho a umeleckého života v Bratislave. Reinterpretáciou a revitalizáciou relatívne zanedbaného a ideovo prázdneho priestoru pod mostom Lafranconi chceme vytvoriť originálnu oblasť v meste s jedinečným geniom loci.

Filozofia projektu

,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.'' 
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života "..

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom umelecká zóna - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť. Aktivity - viac možností trávenia voľného času pre študentov.

Je identita len moderná obálka starého obsahu?
Má preistor pod mostom Lafranconi identitu a ak áno, akú?
 Miesto môže mať identitu ako výraz jeho charakteru, ktorý ho robí výnimočným. Na druhej strane môže byť jeho identita odvodená z ľudí, ktorí ho obývajú - z toho, ako sa ľudia chcú správať, ako chcú byť vnímaní, alebo sú reálne vnímaní inými. Identitu tak možno vytvoriť cielene, alebo sa môže vytvoriť spontánne ako výsledok spôsobu života alebo miery vnímania inými...

Forma realizácie

Medziuniverzitná spolupráca študentov /UK, STU /U + KA + PP/, SPU /FZKI/,,
prostredníctvom workshopu s využitím procesu participácie verejnosti. Staviame na otvorenosti, spolupatričnosti a interdisciplinarite v plánovaní - po prvý krát v histórii odborná kolaborácia študentov architektúry, krajinnej architektúry, sociológie, filozofie, psychológie, priestorového plánovania, umeleckých, telovýchovných a ďalších príbuzných odborov.

Spomedzi všetkých zozbieraných podnetov a z výstupov, ktoré prinesie workshop, sa napokon na platforme deliberatívneho fóra vyberú najvhodnejšie riešenia a návrhy na premenu priestoru.

Ciele

  • upozorniť na jedinečný verejný priestor v meste;
  • legitímnou formou participatívneho plánovania a následného spoluosvojovania si verejného priestoru aktivizovať nielen komunitu ale i záujem širšej verejnosti oň /ak nie sú ľudia v priestore šťastní, prestávajú sa angažovať a ich aktivita klesá. Môžu sa tam síce vyskytovať ako užívatelia fyzicky, a zároveň opustiť ho emocionálne;
  • uplatniť interdisciplinárny prístup edukácie študentov príbuzných odborov akademikmi aj expertmi priamo v priestore. Nabiť priestor aktivitami ešte nemusí znamenať úspech. Aktivity a užívatelia by mali do seba zapadnúť ako puzzle. Priestor Lafranconi prejde zmenou, ale ešte netušíme akou. Prostredníctvom workshopu sa zameriavame na kolaboráciu najväčších talentov z rôznych disciplín. Osvietení študenti nepotrebujú prísne riadenia, ani podnecovanie, maximálne usmernenie kouča. Študenti si budú podobní záľubami /plánovanie/ a vekom ;
  • edukovať verejnosť /poukázať na psychosociálny aspekt udržateľnosti/;
  • objektívnym a spravodlivým skúmaním a dokumentovaním verejného záujmu vytvoriť trvalejšiu hodnotu v podobe psychosociálneho kapitálu /zabezpečením identity a zlepšenia bezpečnosti verejného priestoru/ pre komunitu. Vytvoriť priestor, v ktorom budú ľudia spokojní. Spokojní ľudia vytvárajú skvelý priestor, ktorému tak zaručujú skvelú budúcnosť. Priestor, ktorý má duch, energiu, ktorú je cítiť /identita/ a ktorá ľudí pohltí.
  • dosiahnuť status autonónmej zóny /lokality spravujúcej komunitou ľudí so spoločným záujmom tvorivo spolupracovať, komunikovať a navzájom sa inšpirovať/.

Priestory workshopu - Lodenica UK

Ako motiváciu prikladáme foto priestorov Lodenice, kde sa bude workshop konať. Stránka Lodenice, kde nájdete aj mapku ako sa tam dostať ;)  http://lodenica.eu/ 

 

Lodenica - bar :)

Lodenica - bar :)

Lodenica - poschodie

 

Lodenica - poschodie

 

Lodenica - exteriér a výhľad :)