IDEOVÉ ŠTÚDIE priestoru pod a pri moste Lafranconi

 v rámci projektu Autonómna Zóna Lafranconi

po rozkliknutí obrázkov sa otvoria detaily intervencií, ktoré obsahujú aj hlasovací formulár a sprievodné texty s možnosťami o nich diskutovať a pripomienkovať

 

priložte ruku k dielu

Hodnoďte, hlasujte, diskutujte, pripominkujte, navrhujte ďalšie úpravy a riešenia.

 V rámci ideového interdisciplinárneho workshopu AZL (18. – 21. 4. 2013) študenti architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania, sociológie, kulturológie či dokonca biomedicínskej fyziky spoločne navrhli nový koncept rozvoja doteraz mŕtvej oblasti pod mostom Lafranconi. Počas intenzívnych 4dní v Lodenici UK hľadali možnosti ako splniť požiadavky ľudí, ktorí popod nevzhľadný most len prechádzajú a s lektormi – architektmi z praxe, dobrovoľne a zadarmo vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti mohli úžasne skvalitniť tento verejný priestor. Spoločnou myšlienkou bolo ponúknuť doteraz len utekajúcim či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy možnosť zastaviť sa pod mostom a niečo zažiť.  

TERAZ JE NA NÁS OBYVATEĽOCH BRATISLAVY, ABY SME SA VYJADRILI ČO SA NÁM PÁČI A ČO BY SME TAM CHCELI!

A2 Postery všetkých 3 ideových štúdií + navrhovaných intervencií si môžete stiahnuť v plnej pdf kvalite tu: http://uloz.to/xHXVAQjS/ideove-navrhy-azl-rar

 

 

 

RE:GENERATOR

Študentská iniciatíva Re:generátor vznikla na základe myšlienky využiť energiu blízkeho športu na produkovanie kultúry a iných aktivít pod mostom Lafranconi. Snažila sa tak využiť pohyb ľudí, ktorí okolo miesta iba prechádzajú alebo tu inak vybíjajú svoju energiu, a zároveň podporiť komunity, ktoré sa pod mostom stretávajú a energiu pre svoje aktivity potrebujú. Návrh rovnako ponúka ľuďom možnosť dozvedieť sa viac o subkultúrach v Bratislave, reagovať na ne a možno ich aj viac tolerovať. Študenti nezabudli ani na nábrežie, posedieť si tu môžete na plávajúcom kúpalisku rovno na Dunaji. Viac...

 

NA HRANE

Hrana je geometricky definovaná ako úsečka, tvorená  prienikom dvoch susedných stien mnohostena. V prenesenom význame pre nás predstavuje miesto, kde sa pretínajú a spájajú rôzne záujmy, aktivity a subkultúry. Návrh dopĺňa a rozširuje prítomné aktivity o alternatívne športy, ako aj o street-artovú komunitu, kultúrne vystúpenia a iné typy umenia.

Most chápeme nielen ako prepojenie dvoch brehov, ale aj ako prepojenie centra mesta s oblasťou Karloveského ramena. Územie pri Moste Lafranconi vnímame ako miesto, kde sa dajú prekročiť bariéry a prekonať predsudky a zároveň ako priestor pre diskusiu, upevnenie spoločných záujmov a pochopenie iných pohľadov. Prienikom cyklotrás, peších komunikácii a aktivít, vzniká uzol, ktorý v našom návrhu charakterizuje Veža - vertikálna dominanta okolia. Viac...

 

LAF:KOCKA

Základnou myšlienkou intervencií je :upcycling:, ako vyššia forma recyklácie. Využitím materiálov a existujúcich hmôt, ktoré sú v blízkosti mosta a pod ním sa zlepší kvalita a ekologická hodnota tohto územia. Zvýraznením botanickej záhrady a podporou subkultúr sa upevní identita územia a pozdvihne úroveň pouličného života pod mostom. Snahou je nenásilné zasiahnutie do priestoru pod mostom a v jeho okolí jednoduchým, variabilným a opakujúcim sa prvkom. Tento prvok má slúžiť ako forma upútania okoloidúceho, dôvod prečo spomaliť, či dokonca zastaviť. Viac...