Na tomto mieste zverejníme videá, fotografie a tlačové správy z verejnej prezentácie výstupov wokrshopu.