Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Tematické participatívne komunity sú otvorené pracovné skupiny. Slúžia ako nástroj, ktorý uľahčuje a zefektívňuje participáciu občanov a občianok na demokratických rozhodovacích procesoch.

Ak sa chcete stať členom niektorej komunity, postupujte nasledovne:

1. Ak nie ste zaregistrovaní, vytvorte si v rámci komunitného priestoru Utopia.sk osobný účet.

2. Vyplňte všetky požadované údaje a potvrďte ich tlačidlom uložiť.
Vytvorenie uctu

3. Po registrácii vám na uvedenú e-mailovú adresu príde e-mail, v ktorom nájdete vaše prihlasovacie údaje a odkaz. Pre overenie registrácie kliknite na odkaz.

4. Prihláste sa

5. V zozname komunít kliknite na možnosť dostupné komunity. Komunity sú zoradené podľa abecedy.

6. Nájdite príslušnú komunitu a požiadajte o členstvo.

7. V komentári uveďte niekoľkými vetami prečo žiadate o členstvo v komunite a žiadosť potvrďte tlačidlom uložiť.

8. Po spracovaní administrátorom komunity dostanete e-mail o schvaleni alebo zamietnutí členstva v komunite.