Preskoč na obsah

Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Autor/ka: Ivana Pasečná

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."


Je identita len nová ,,moderná'' obálka starého obsahu? Potrebuje most Lafranconi novú identitu? Ako plánovač zistí, kedy je ten čas vytvoriť novú identitu? Vytvorením dotazníka a jeho distribuovaním užívateľom priestoru. Plánovači majú v rukách nástroj. Vyberáme si identitu /ak bývame pri mori/, alebo je to identita, ktorá nám bola prisúdená /Lafranconi/? Plánovači trávia príliš veľa času štúdiom priestoru, nie ľudí. Je potrebné študovať ľudí, ich požiadavky. Počúvať ... a pýtať sa. Doteraz sme sa síce pýtali až príliš, ale nepočúvali.
Termín identita sa používa najčastejšie na odlíšenie miesta od ostatných. Identita miesta ako súbor významov spojených s určitou kultúrnou krajinou, z ktorej konkrétna osoba, alebo skupina čerpá pri utváraní ich osobnej, vlastnej, alebo spoločenskej identity. Identita miesta sa môže odrážať v architektúre, alebo krajine. Aby sme zistili, aké je identita miesta, treba sa spýtať otázku čo nám asociuje toto miesto, aké obrázky napr.? Najdôležitejšou vecou, je poznať preferencie užívateľov priestoru /duša a myseľ sú individuálne/. Nadviazať s úžívateľmi osobný vzťah, objaviť a pochopiť ich vnútorný svet, nájsť prepojenie naň v krajine, resp. verejnom priestore. Práve detaily robia jeden priestor odlišný od iného.
Krajina je predmetom expozície /výkladu/. Budovy, technické diela /most/ môžu odrážať napr. špecifický štýl architekta, ale nie prírodu, charakter priestoru. Pri navrhovaní je treba brať do úvahy povahu a okolie /prírodné a zastavané/ priestoru, pracujeme tiež v určitom sociálnom a kultúrnom prostredí.
Má priestor pod mostom Lafranconi identitu a ak áno, akú? Miesto môže mať identitu, ako výraz jeho charakteru, ducha miesta, ktorý ho robí výnimočným. Na druhej strane môže byť jeho identita odvodená z ľudí, ktorí ho obývajú /individuálna, alebo skupinová identita/. Táto forma identity vychádza z toho, ako ľudia sa chcú správať, alebo byť vnímaní, alebo reálne sú vnímaní inými. Niekto si môže túto identitu vytvoriť cielene, alebo sa môže vytvoriť spontánne ako výsledok spôsobu života, alebo miery vnímania inými tohto spôsobu života.
Identita teda môže vznikať spontánne, bez zámeru ju vybudovať. Prečo potom dávame toľko energie do jej vybudovania? Toto cielené úsile človeka je podľa môjho názoru spojené s niečím psychologickým. Čo je hnacou silou tohto vytrvalého úsilia? Túžba po čom? Niekam patriť? Ako by mal vyzerať most, ktorý by nás bezprostredne prepojil s mestom, v ktorom chceme žiť?

azl.utopia.sk    http://www.facebook.com/AutonomnaZonaLafranconi